زلزله

 

من حالم از این توهم کمکی که امثال ما مثلا روشنفکر و بورژوا و خیر برای زلزله زده ها دارن به هم میخوره.

لباس های مونده و خراب ته گنجه رو بدیم یا دو تا کنسرو و آب معدنی بفرستیم و با رفقای غیرهمجنس بریم شب دور بزنیم اینا رو بدیم خیریه ها و فکر کنیم خیلی هم آدم های خوبی هستیم و الان دیگه خواهر انسان دوستی رو..

گه

/ 0 نظر / 47 بازدید